ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΕΣΚΕΙΤΖΙ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΕΣΚΕΙΤΖΙ - ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α.Φ.Μ.:099773292
Γ.Ε.ΜΗ.:058571204000
Μ.Α.Ε.:48011/62/Β/01/0018
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΚΑΤΟΥΝΗ 3-Τ.Κ. 54625